O nas

Dane firmy:

Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ulicy Żurawiej 6/12, lok. 766 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000442857,

numer NIP: 5213641211,

numer REGON: 146433467,

reprezentowaną przez: 

Stsiapana Presniakowa, Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa o nazwie: MANUART